Produk dan Perkhidmatan

Produk dan Perkhidmatan

Ample Money Lender Sdn Bhd and AmpleMoneyLender.com ialah sebuah syarikat kewangan berlesen. Pejabat urusan kami terletak di Batu Pahat dan Kluang. Matlamat kami adalah untuk membantu para pelanggan dalam keperluan kewangan mereka dengan efektif dan cepat. Perniagaan kami adalah sah disisi undang-undang dalam ACT of “Pemberi Pinjaman 1951”. Dengan adanya lessen perniagaan yang sah, pihak kami boleh menawarkan skim pinjaman yang fleksibel melalui pembayaran balik mudah mengikut status kewangan setiap individu.

Kami adalah sebuah Syarikat Kewangan Berlesen. Pilihlah syarikat kewangan berlesen!
Lesen dan permit kami:
Nombor Lesen:
WL 1683/01/01-6/260816
Nombor Permit:
WP 1683/01/01-2/260816

Rangkaian produk dan perkhidmatan yang disediakan dari kami adalah seperti di bawah:
1. Pinjaman Peribadi
2. Pinjaman Perniagaan
3. Nasihat Kewangan
4. Pinjaman Harian
5. Pinjaman Mingguan
6. Pinjaman Bulanan
7. Pinjaman Sementara
8. Cek Perubahan Tunai
9. Pinjaman Fleksibel

Dengan produk dan perkhidmatan di atas, kami percaya bahawa kami bersedia untuk mengakses keperluan anda dengan penyelesaian yang berkesan.

Jika anda berminat untuk memohon pinjaman, sila menyediakan dokumen-dokumen seperti yang disenaraikan di bawah:
1. Pajakan tanah
2. Salinan IC
3. Alamat harta (Utiliti Rang Undang-undang)
4. Slip gaji tiga bulan terkini
5. Penyata bank tiga bulan terkini
6. Penyata KWSP (EPF)

MS-A11-Malaysia-Johor-Kluang-Batu-Pahat-Loan-Ample-Money-Lender-Syarikat-Kewangan-Berlesen-Pinjaman-Peribadi-Pinjaman-Perniagaan-Modal-Tunai-Kadar-Faedah-Rendah-Perbankan-Perkhidmatan-Cek-Perubahan-Tunai